Parni kotlovi

Parni kotlovi

Đuro Đaković Kotlovi : Parni kotlovi : Parni kotloviVPS 1500


Parni kotlovi ili brzi zagrijači pare su kotlovi kod kojih se para proizvodi strujanjem vode kroz jednocjevnu spiralu kotla koja je ujedno ložišni i izmjenjivački tlačni dio kotla.

Konstantno napajanje parnog kotla vodom osigurava napojna pumpa, a regulatori tlaka i automatika plamenika održavaju zadani tlak pare u kotlu.

Parni kotlovi su izrađeni u blok izvedbi i također pogodni za blok i kontejner kotlovnice. Ugradnjom akumulatora pare osigurava se pouzdana i kontinuirana odvodnja pare i kod ekstremnih zahtjeva promjena potrošnje.

ĐĐ Kotlovi parne kotlove proizvode u rasponu od 75 kg/h do 4 t/h pare.

Parni kotlovi : Ostali članci

Parni kotlovi

Datum: 28.5.2007.

Karakteristike

Datum: 27.5.2007.

Blok kotlovnice

Datum: 26.5.2007.

Generatori pare

Datum: 28.4.2007.

Prednosti generatora pare

Datum: 27.4.2007.